O divadle

Ochotnícke Divadlo na hambálku vzniklo 28. augusta 2002 na pôde Mestského centra kultúry v Malackách, ktoré je jeho zriaďovateľom. Má približne 30 členov vo veku od 18 do 60 rokov. Domovskou scénou je Kultúrní domeček (kino) v Malackách.

Režisérom a zároveň aj umeleckým vedúcim divadelného súboru je Vlado Zetek, jeho pravou rukou asistentka réžie Zuzana Chrústová.

Súbor Divadla na hambálku naskúšal počas svojej existencie niekoľko inscenácií, z ktorých väčšinu máme stále vo svojom repertoári. Okrem hrávania hier - či už na domovskej scéne alebo na zájazdoch po Slovensku i Českej republike - každoročne organizujeme obľúbený divadelný festival Zejdeme sa na hambálku.

Divadlo na hambálku má rodinnú atmosféru. Medzi členmi sú pevné priateľstvá či partnerstvá, vznikla jedna veľká rodina, ktorá sa počas celého roka stretáva aj mimo skúšok a predstavení na rôznych spoločných podujatiach, ako sú Divadelný maškarák, Rozlúčka s divadelnou sezónou či Vianočný večierok..

Poslaním Divadla na hambálku je rozdávať ľuďom radosť a úsmev na tvári...

Najbližšie hráme

20.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

1. slávnostná premiéra - vstup len na pozvánky

27.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE
2. slávnostná premiéra, vstupné: 7 €

8.5. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

1.6. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky